Ozompic 1 mg arıqlama dərmanı, pəhriz və idmana əlavə olaraq kifayət qədər idarə olunmayan tip 2 diabetli böyüklərin müalicəsi üçün göstərilir.

1 ml inyeksiya üçün məhlulda 1,34 mq semaqlutid var. Əvvəlcədən doldurulmuş bir qələmdə 1,5 ml məhlulda 2 mq semaqlutid var. Hər bir dozada 0,19 ml-də 0,25 mq semaqlutid var. Əlavə maddələr: disodium fosfat dihidrat, propilen qlikol, fenol, inyeksiya üçün su, natrium hidroksid/xlorid turşusu (pH tənzimləmək üçün).